Βραχυπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών βασισμένη στα πρόδρομα σεισμικά ηλεκτρικά σήματα που καταγράφονται στην επιφάνεια της γης.

 

 

 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ